Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

vBulletin counterAnunturi publice


 

ALEGERI 2024

 

Proces verbal cu candidatii la functia de Primar al comunei Ciocanesti ... detalii

Proces verbal cu candidatii la functia de consilier local al comunei Ciocanesti ... detalii

Proces verbal de completare si constituire a biroului electoral de circumscriprie comunala , nr.36 Ciocanesti ... detalii ; detalii

Pv cu ordinea candidatilor pe buletinele de vot ... detalii

..........................................................................

 

Anunt programare APIA 2024

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului.

Anunt supunere dezbatere publica - Documentatie privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public ; Documentatie dezbatere publica iluminat public ;

Anunt concurs pentru functia de inspector, clasa I, compartiment financiar contabil, in data de 25.03.2024 ... detalii ; pv selectie dosare ;

 

Venitul minim de incluziune ... detalii ; detalii

 

Anunt "Programul rabla local" ... detalii

 

Anunt PUZ construire biserica Brezuta ... detalii ; pv afisare ;

 

Anunt consultare PUG si RLU :

- anunt ;

- plansa 1;

- plansa 2 ;

- Regulament local de urbanism ;

 

Anunt privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 9 ... detalii

 

Anunt concurs pentru postul de sofer la Compartimentul Mediu - Gospodarire comunala, intretinere si deservire ... detalii

 

Anunt privind inchirierea pasunilor U.A.T. Ciocanesti, judetul Suceava

 

Programul Rabla 2023

- anunt ; - cerinte ;

 

Anunt privind închirierea pasunilor U.A.T. Ciocănesti, judetul Suceava ... detalii

- Hcl nr.19 Inchiriere pasuni

 

Propunere proiect buget pentru anul 2023

 

Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa sau prin licitatie publica a trupurilor de pasune proprietate publica a comunei Ciocanesti, judetul Suceava ... anunt ; proiect hcl

 

Anunt examen de promovare in grad profesional superior in data de 05.12.2022

Anunt supunere dezbatere publica "Documentatie privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan"

- anunt ; - dispozitie ; - documentatie

Anunt concurs ocupare post asistent medical la cabinetul medical scolar ... detalii ; rezultat selectie dosare ; rezultat final concurs

Recensamant 2022

- afis ARA

- afis autorecenzare

- autorecenzare pas cu pas

 

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor ... detalii (recensamantromania.ro)

Ajutoare incalzire 2021...info d1 d2 d3 cerere

Hotararea nr. 14/24.09.2021 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciocanesti ... detalii

Hotararea nr. 13/21.09.2021 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Ciocanesti ... detalii

Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com ... detalii

Invitatie participare sedinta Consiliu Local in data de 24.06.2021 ... detalii

Anunt important cu privire la persoanele cu dizabilitati 25.02.2021 ... detalii

Lansarea proiectului "Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu la Scoala Gimnaziala Ciocanesti, judetul Suceava" ... anunt ; banner ; comunicat_de_presa

Regulament masuri metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii, precum si a dispozitiilor emise de Primarul comunei Ciocanesti ... detalii

Regulament masuri metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale CL al comunei Ciocanesti ... detalii

Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerile parlamentare din 06.12.2020 ... detalii

Dispozitia nr.91/04.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, pentru alegerile parlamentare din 06.12.2020 ... detalii

Limite UAT Ciocanesti ... detalii

Anunt sectii votare alegeri locale 2020 ... detalii

Anunt participare "Sustinere culte religioase recunoscute de lege - suma totala 70.000 lei" ... detalii

- anunt program anual ... detalii

- Hcl 13 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local,unitatilor de cult din comuna Ciocanesti ... detalii

- Anexe sprijin financiar culte religioase ... detalii

................

Anunt prevenire a incendiilor de vegetatie si miristi ... detalii

Anunt prelungire termen de plata a impozitelor pana la 30.06.2020 ... detalii

Comunicat important, in urma decretarii Starii de Urgenta, de catre Presedintele Romaniei, in 16.03.2020 ...detalii

Raport final examen concurs pentru ocuparea a doua posturi de referent , in data de 16 - 17.03.2020 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi de referent , in data de 16 - 17.03.2020 ...detalii

Anunt programare APIA ...detalii

Raport final, incheiat astazi 10.01.2020, pentru concurs de ocupare a unui post de inspector de specialitate, grad profesional I, mediu si utilitati publice ...detalii

Rezultate proba scrisa pentru concurs de ocupare a unui post de inspector de specialitate, grad profesional I, mediu si utilitati publice ...detalii

Proces verbal de selectie a dosarelor pentru concurs de ocupare a unui post de inspector de specialitate, grad profesional I, mediu si utilitati publice ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate, grad profesional I, mediu si utilitati publice ...detalii

Dispozitia nr. 97/24.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea desfasurarii alegerilor prezidentiale 2019 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat cu norma 3/4, in perioada 06 - 07 august 2019 ...detalii

Hotararea nr 37/2019 privind aprob. organizarii Festivalului National al Pastravului si Saptamanii Plutaritului, editia XVI- a, 10 - 18 august 2019, precum si stabilirea unor taxe speciale si masuri organizatorice pentru desf. evenimentelor ...detalii

Centralizator nominal cu punctajul obtinut la examenul pentru ocuparea postului vacant de sofer in 26.03.2019 ...detalii

Raport aplicare L.544 pentru anul 2018 ...detalii

Anunt metodologie concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer in 26.03.2019 ...detalii

Centralizator nominal cu punctajul final la concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar in 29.01.2019 ...detalii

Centralizator nominal cu punctajul obtinut la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar in 29.01.2019 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar in 29.01.2019 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar in 13.12.2018 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate,in cadrul compart. "Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene" ...detalii

Anunt Declaratia unica 212 ...detalii

Anunt Situatii de urgenta ...detalii

Anunt APIA 06.06.2018 ...detalii

Lista APIA 06.06.2018 ...detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat, pe perioada determinata, in cadrul Compartimentului Posturi pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene (18.06.2018) ...detalii

Formulare tipizate arhivate pentru finantari nerambursabile 2018 ...detalii

................

Inscrieri Festivalul National al Oualor incondeiate 2018

Inscrieri targ de oua incondeiate ... detalii

Inscrieri pentru concursul "doctor Anton Setnic" ... detalii

Inscrieri pentru concursul "Invatator Novac Norbert" ... detalii

................

 

Anunt lemne de foc pentru anul 2018 ... detalii

Programare APIA 2018 ... detalii

 

Anunt aprobare "Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publica,apartinand comunei Ciocanesti,UP II Brezuta"... detalii

 

Hotararea nr 46/01.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" ... detalii

 

Finantari nerambursabile 2017

 

Anunt participare ... detalii

Anunt program anual ... detalii

Hcl finantari nerambursabile ... detalii

Anexa 1 (form. cerere finantare) ... detalii

Anexa 2 (venituri si cheltuieli) ... detalii

Anexa 3 (declaratie pe propria rasp.) ...detalii

Anexa 4 (raportari intermed. si finale) ... detalii

Anexa 5 (declaratie impart. benef.) ... detalii

Anexa 6 (chelt. eligibile si neeligibile) ... detalii

Anexa 7 (adresa inaintare) ... detalii

Anexa 8 (curriculum vitae) ... detalii

Anexa 9 (decl. impartialitate) ... detalii