Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

 free counters 

 

 

vBulletin counterProiecte HCL


 

Proiect hcl privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica al comunei Ciocanesti ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea desemnarii d-nei Maxim Mihaela, ins, Compartiment Financiar contabil, pentru a tine pe suport de hartie si/sau format electronic Registrul de evidenta a datoriei publice locale ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul sportului, a promovarii traditionale populare si mestesugurilor, protectiei mediului si amenajarii estetic edilitare a gospodariilor din comuna ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local, pentru trimestrul 1 din 2020 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si CMI Dr. Rusu Iliada, pentru utilizarea unui spatiu din Dispensarul medical ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local, unitatilor de cult ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local, la 31.12.2019 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic, pentru perioada ianuarie 2020 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocanesti, pentru anul 2020 ... detalii

Proiect hcl de modificare a HCL nr.25/15.04.2019, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare pod existent in comuna Ciocanesti", judetul Suceava ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele si utilajele aflate in proprietatea comunei ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea structurii organizatorice a retelei scolare ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura organizatorica a SVSU Ciocanesti ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetar de venituri si cheltuieli ... detalii