Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

 free counters 

 

 

vBulletin counterProiecte HCL


 

2021

 

Sedinta din 27.05.2021

- cumparare teren si cladiri

- rectificare buget local

- valorificare masa lemnoasa

 

Sedinta din 19.04.2021

- proiect buget

- proiect burse scolare

- proiect naveta cadre didactice

- proiect situatii financiare trim. 1/2021

Sedinta din 25.03.2021 ... 1

Sedinta din 25.02.2021 ... 1 2 3

Sedinta din 06.01.2021 ... 1 2

 

2020

 

Sedinta din 14.12.2020 ... 1 2 3 4 5 6

Proiect hcl privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru trimestrul 3 al anului 2020 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura SVSU ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a gunoaielor ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea alocarii sumelor din bugetul local catre unitatile de cult ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a comunei Ciocanesti ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli , pentru trimestrul 2 / 2020 ... detalii

Proiect hcl privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea achizitiei prin cumparare a imobilului denumit cladire statie compresoare ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica al comunei Ciocanesti ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea desemnarii d-nei Maxim Mihaela, ins, Compartiment Financiar contabil, pentru a tine pe suport de hartie si/sau format electronic Registrul de evidenta a datoriei publice locale ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul sportului, a promovarii traditionale populare si mestesugurilor, protectiei mediului si amenajarii estetic edilitare a gospodariilor din comuna ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local, pentru trimestrul 1 din 2020 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si CMI Dr. Rusu Iliada, pentru utilizarea unui spatiu din Dispensarul medical ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local, unitatilor de cult ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea situatiilor financiare privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local, la 31.12.2019 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta pentru personalul didactic, pentru perioada ianuarie 2020 ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocanesti, pentru anul 2020 ... detalii

Proiect hcl de modificare a HCL nr.25/15.04.2019, privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Modernizare pod existent in comuna Ciocanesti", judetul Suceava ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele si utilajele aflate in proprietatea comunei ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea structurii organizatorice a retelei scolare ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura organizatorica a SVSU Ciocanesti ... detalii

Proiect hcl privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetar de venituri si cheltuieli ... detalii