Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

vBulletin counterHotarari


 

HCL nr.10/06.02.2020 privind corectarea hcl. nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 ... detalii

HCL nr.9/06.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform L.416/2001 ... detalii

HCL nr.8/06.02.2020 privind decontarea nevatei cadrelor didactice ... detalii

HCL nr.7/06.02.2020 privind aprobarea Bugetului local pentru nanul 2020... detalii

HCL nr.6/06.02.2020 privind modificarea hcl 25/15.04.2019 (Modernizare pod existant in comuna Ciocanesti) ... detalii

HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.282/6 din 31.01.2019, incheiat intre comuna Ciocanesti si ACA Suhardul ... detalii

HCL nr.4/30.01.2020 privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura SVSU ... detalii

HCL. nr.3/30.01.2020 privind aprobarea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele si utilajele primariei ... detalii

HCL nr.2/30.01.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a retelei scolare din comuna ... detalii

HCL nr.1/08.01.2020 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetaral bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii