Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

vBulletin counterHotarari


 

HCL nr.26/30.04.2020 privind aprobarea unui ajutor de urgenta d-lui Taran O. Vasile, pentru refacerea locuintei afectate de incendiu ... detalii

HCL nr.25/30.04.2020 privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din ff proprietate publica ... detalii

HCL nr.24/30.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local ... detalii

HCL nr.23/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul sportului ... detalii

HCL nr.22/30.04.2020 privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul 1 / 2020 ... detalii

HCL nr.21/26.03.2020 privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva ... detalii

HCL nr.20/26.03.2020 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea fondului de rerva bugetara ... detalii

HCL nr.19/17.03.2020 privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier, proprietate publica a comunei Ciocanesti ... detalii

HCL nr.18/17.03.2020 privind aprobarea Strategiei locale de infiintare, gestiune si functionare a Serviciului de alimentare cu apa a comunei Ciocanesti ... detalii

HCL nr.17/17.03.2020 privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si Cabinet Medical Individual medicina generala Dr. Rusu Iliada ... detalii

HCL nr.16/17.03.2020 privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si Cabinet Medical Individual medicina generala Dr. Rusu Iliada ... detalii

HCL.nr.15/17.03.2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta ale cadrelor didactice ... detalii

HCL nr.14/17.03.2020 privind aprobarea acordarii din bugetul local, de burse scolare de merit ... detalii

HCL nr.13/17.03.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinul financiar, de la bugetul local, unitatilor de cult ... detalii

HCL nr.12/17.03.2020 privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2019 ... detalii

HCL nr.11/17.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

HCL nr.10/06.02.2020 privind corectarea hcl. nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 ... detalii

HCL nr.9/06.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform L.416/2001 ... detalii

HCL nr.8/06.02.2020 privind decontarea nevatei cadrelor didactice ... detalii

HCL nr.7/06.02.2020 privind aprobarea Bugetului local pentru nanul 2020... detalii

HCL nr.6/06.02.2020 privind modificarea hcl 25/15.04.2019 (Modernizare pod existant in comuna Ciocanesti) ... detalii

HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.282/6 din 31.01.2019, incheiat intre comuna Ciocanesti si ACA Suhardul ... detalii

HCL nr.4/30.01.2020 privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura SVSU ... detalii

HCL. nr.3/30.01.2020 privind aprobarea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele si utilajele primariei ... detalii

HCL nr.2/30.01.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a retelei scolare din comuna ... detalii

HCL nr.1/08.01.2020 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetaral bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii