Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

vBulletin counterHotarari


 

 

2021

 

HCL nr.17/19.04.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

HCL nr.16/19.04.2021 privind aprobarea situatiilor financiare trimestriale aferente trim. 1... detalii

 

HCL nr.15/19.04.2021 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice ... detalii

 

HCL nr.14/19.04.2021 privind aprobarea de burse scolare ... detalii

 

HCL nr.13/19.04.2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021 ... detalii

 

HCL nr.12/25.03.2021 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 22 mp, teren apartinand domeniului public, in favoarea SC Delgaz ... detalii

 

HCL nr.11/25.02.2021 privind aprobarea modului de valorificare a unui volum de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica ... detalii

 

HCL nr.10/25.02.2021 privind aprobarea ROF pentru Primaria comunei Ciocanesti ... detalii

 

HCL nr.9/25.02.2021 privind aprobarea executiei bugetului la data de 31.12.2020 ... detalii

 

HCL nr.8/25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

HCL nr.7/29.01.2021 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de salubritate ... detalii

 

HCL nr.6/29.01.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale CL ... detalii

 

HCL nr.5/29.01.2021 privind aprobarea modului de valorific. a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier propriet. publica a comunei ... detalii

 

HCL nr.4/29.01.2021 privind aprobarea planului de actiuni de interes local pe anul 2021, executate de beneficiarii de ajutor social, conf. L416 ... detalii

 

HCL nr.3/29.01.2021 privind aprobarea actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ... detalii

 

HCL nr.2/06.01.2021 privind aprobarii utilizarii excedentului bugetar din 2020 in bugetul local al anului 2021 ... detalii

 

HCL nr.1/06.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului, sectiunilor de dezvoltare si functionare, la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2020 ... detalii

 

 

2020

HCL nr.39/19.08.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local ... detalii

HCL nr.38/20.07.2020 privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica ... detalii

HCL nr.37/20.07.2020 privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura SVSU ... detalii

HCL nr.36/20.07.2020 privind aprobarea alocarii sumelor din bugetul local pentru unitatile de cult ... detalii

HCL nr.35/20.07.2020 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor ... detalii

HCL nr.34/20.07.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii

HCL nr.29/28.05.2020 privind aprobarea desemnarii d-nei Maxim Mihaela pentru a tine pe suport de hartie si/sau in format electronic, Registrul de evidenta a datoriei publice locale a comunei Ciocanesti ... detalii

HCL nr.28/21.05.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, perioada 2022 - 2023 ... detalii

HCL nr.27/28.05.2020 privind valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica ... detalii

HCL nr.26/30.04.2020 privind aprobarea unui ajutor de urgenta d-lui Taran O. Vasile, pentru refacerea locuintei afectate de incendiu ... detalii

HCL nr.25/30.04.2020 privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din ff proprietate publica ... detalii

HCL nr.24/30.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local ... detalii

HCL nr.23/30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de stimulare a performantei in domeniul sportului ... detalii

HCL nr.22/30.04.2020 privind aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul 1 / 2020 ... detalii

HCL nr.21/26.03.2020 privind utilizarea unor sume din fondul de rezerva ... detalii

HCL nr.20/26.03.2020 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea fondului de rerva bugetara ... detalii

HCL nr.19/17.03.2020 privind aprobarea modului de valorificare a unei cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier, proprietate publica a comunei Ciocanesti ... detalii

HCL nr.18/17.03.2020 privind aprobarea Strategiei locale de infiintare, gestiune si functionare a Serviciului de alimentare cu apa a comunei Ciocanesti ... detalii

HCL nr.17/17.03.2020 privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si Cabinet Medical Individual medicina generala Dr. Rusu Iliada ... detalii

HCL nr.16/17.03.2020 privind aprobarea incheierii Contractului de comodat intre Comuna Ciocanesti si Cabinet Medical Individual medicina generala Dr. Rusu Iliada ... detalii

HCL.nr.15/17.03.2020 privind aprobarea decontarii cheltuielilor de naveta ale cadrelor didactice ... detalii

HCL nr.14/17.03.2020 privind aprobarea acordarii din bugetul local, de burse scolare de merit ... detalii

HCL nr.13/17.03.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinul financiar, de la bugetul local, unitatilor de cult ... detalii

HCL nr.12/17.03.2020 privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2019 ... detalii

HCL nr.11/17.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

HCL nr.10/06.02.2020 privind corectarea hcl. nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 ... detalii

HCL nr.9/06.02.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform L.416/2001 ... detalii

HCL nr.8/06.02.2020 privind decontarea nevatei cadrelor didactice ... detalii

HCL nr.7/06.02.2020 privind aprobarea Bugetului local pentru nanul 2020... detalii

HCL nr.6/06.02.2020 privind modificarea hcl 25/15.04.2019 (Modernizare pod existant in comuna Ciocanesti) ... detalii

HCL nr.5/30.01.2020 privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.282/6 din 31.01.2019, incheiat intre comuna Ciocanesti si ACA Suhardul ... detalii

HCL nr.4/30.01.2020 privind aprobarea efectuarii unor modificari in structura SVSU ... detalii

HCL. nr.3/30.01.2020 privind aprobarea consumurilor medii de carburanti pentru autovehiculele si utilajele primariei ... detalii

HCL nr.2/30.01.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a retelei scolare din comuna ... detalii

HCL nr.1/08.01.2020 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al anului 2019 si aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului bugetaral bugetului de venituri si cheltuieli ... detalii