Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 

vBulletin counterHotarari


 

HCL emise in anul 2017

- hcl nr 79/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2018,in comuna Ciocanesti ... detalii

- hcl nr 46/01.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" ... detalii

- hcl privind organizarea Festivalului National al Pastravului,editia XIV ... detalii

HCL emise in anul 2016

- hcl impozite si taxe 2016 ... detalii

- hcl nr.1 / 21.01.2016 privind aprobarea utilizarii in anul 2016 , a excedentului bugetar , al bugetului local al comunei Ciocanesti , judetul Suceava , pentru anul 2015 , pentru finantarea unor cheltuieli ale Sectiunii de dezvoltare ... detalii

- hcl nr.2 / 21.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare , la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2015 , in bugetul local al comunei Ciocanesti , judetul Suceava ... detalii

- hcl nr.3 / 21.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocanesti pe anul 2016 ... detalii

- hcl nr.4 / 21.01.2016 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului de Urbanism General al comunei Ciocanesti , judetul Suceava si Regulamentul local de urbanism ... detalii

- hcl nr.5 / 21.01.2016 privind acordul Consiliului local pentru emiterea unor titluri de proprietate , in baza art.27, al.2^1 din Legea 18/1991 a fondului funciar , republicata , cu modificarile si completarile ulterioarea ... detalii

- hcl nr.6 / 21.01.2016 privind acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabilii persoane fizice si juridice din Comuna Ciocanesti ... detalii

- hcl nr.7 / 21.01.2016 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele si utilajele aflate in proprietatea comunei Ciocanesti si administratia Consiliului local Ciocanesti ... detalii

- hcl nr.8 / 21.01.2016 privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca in cazul persoanelor care presteaza actiuni sau lucrari de interes local , respectiv aprobarea limitelor ale veniturilor potentiale provenite prin valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii , pe baza Legii nr.416/ 2011 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

- hcl nr.9 / 21.01.2016 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciocanesti , judetul Suceava , pentru anul 2015 , situatii financiare la data de 31.12.2015 ... detalii

HCL emise in anul 2015

- hcl impozite si taxe 2015 ... detalii

HCL emise in anul 2013

- hcl impozite si taxe 2013 ... detalii

 

HCL emise in anul 2011

- hcl nr.1/26.01.2011 ( aprobarea bugetului local pentru anul 2011 ) ... detalii

- hcl nr.2/26.01.2011 ( modificari in statul de functii si organigrama ) ... detalii

- hcl nr.3/26.01.2011 ( venituri,cheltuieli si profituri medii agricole ) ... detalii

- hcl nr.4/26.01.2011 ( valorificarea superiara a padurilor comunale ) ... detalii

- hcl nr.5/18.03.2011 ( rectificarea bugetului local pe anul 2011 trim 1 ) ... detalii

- hcl nr.6/18.03.2011 ( aprobarea executiei bugetului local ) ... detalii

- hcl nr.7/18.03.2011 ( unele masuri in privinta salubrizarii si gospodaririi comunale ) ... detalii

- hcl nr.8/18.03.2011 ( atribuireaunui spatiu Asociatiei crescatorilor de animale Suhardul Ciocanesti ) ... detalii

- hcl nr.38/09.12.2011 ( aprobarea taxelor si a impozitelor pentru anul 2012 ) ... detalii